Burak Üstün

UILocalNotification

Sabitler:

#define kTimerNameKey @"kTimerNameKey"
#define notificationSporAdi @"notificationSporAdi"
#define notificationPintogram @"notificationPintogram"

UILocalNotification Kurmak için :

+(void)createNotification:(NSString*)identifier :(NSString*)Body :(NSDate*)Date :(NSString*)pintogram
{
  NSDate *now = [NSDate date];
  NSTimeInterval Interval = [Date timeIntervalSinceDate:now];
  //Interval=15;
  now = [now dateByAddingTimeInterval:Interval];
  UILocalNotification* localNotification = [[UILocalNotification alloc] init];
  if(!localNotification)
    return;
  if(Interval<0)
    return;
  localNotification.fireDate = now;
  NSLog(@"Identifier : %@",identifier);
  NSDictionary *userInfo = [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:identifier,kTimerNameKey,Body,notificationSporAdi,pintogram,notificationPintogram, nil];
  localNotification.userInfo = userInfo;
  localNotification.timeZone = [NSTimeZone systemTimeZone];
  NSString *language = [[[NSBundle mainBundle] preferredLocalizations] objectAtIndex:0];
    localNotification.alertBody = Body;
  if([language isEqualToString:@"tr"])
    localNotification.alertTitle = @"Hatırlatıcı";
  else
    localNotification.alertTitle = @"Reminder";
  localNotification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName;
  [[UIApplication sharedApplication] scheduleLocalNotification:localNotification];
}

UILocalNotification için eşsiz identifier oluşturmak için :

+(NSString *)Identifier:(NSDate*)date :(NSString*)sporAdi :(NSString*)kategoriAdi;
{
  NSDateFormatter *dateFormatter=[[NSDateFormatter alloc] init];
  [dateFormatter setDateFormat:@"ddHHmm"];
  return [NSString stringWithFormat:@"%@%@-%@",kategoriAdi,sporAdi,[dateFormatter stringFromDate:date]];
}

UILocalNotification kurulu olup olmadığını kontrol etmek için :

+(BOOL)isAlarmSet:(NSString*)Identifier :(NSMutableArray*)arrayNotification
{
  UIApplication *app = [UIApplication sharedApplication];
  NSArray *eventArray = [app scheduledLocalNotifications];
  [arrayNotification removeAllObjects];
  [arrayNotification addObjectsFromArray:eventArray];
  for(int i=0;i<arrayNotification.count;i++)
  {
    if([Identifier isEqualToString:[[[arrayNotification objectAtIndex:i] userInfo] objectForKey:@"kTimerNameKey"]])
      return true;
  }
  return false;
}
March 24, 2017